epoksii

Extended
Bio

در روش کفپوش اپوکسی پارکینگ یا همان کفپوش پارکینگ پوشش کاملا صاف و یکنواخت اجرا شده و براقیت و انعکاس نور بالایی دارد. این نوع اجرا تنها در سطوح کاملا صاف پیشنهاد می گردد. در غیر اینصورت بدلیل سطح کاملا صاف امکان لغزنده بودن در سطوح شیب دار خواهد داشت و باعث لیز خوردن خودرو خواهد شد. البته این روش باعث می گردد که با توجه به انعکاس نور عالی نور کمتری جهت روشنایی نیاز داشته باشد. مزایای اپوکسی پارکینگ کفپوش پارکینگ کاملاً بدون درز و ترک است و ظاهری یکنواخت ارائه می‌دهد. یکپارچگی و عدم وجود درز باعث می‌شود آلودگی‌ها روی آن تجمع نکنند. به عنوان مثال تصور کنید یک خودرو روغن ریزی دارد، اگر کف پارکینگ بتن باشد روغن در آن نفوذ می‌کند و شستشوی آن بسیار سخت می‌شود ولی کفپوش اپوکسی نسبت به روغن و آلودگی های مشابه بسیار مقاوم است. به بیان دیگر روغن هرگز در آن نفوذ نمی کند و به راحتی می‌توان آن را تمیز کرد. یک برتری بسیار مهم کفپوش اپوکسی پارکینگ ضخامت اجرایی پایین آن است. این عامل باعث می‌شود مهندسین عمران دغدغه کمتری جهت ارتفاع سقف داشته باشند. کفپوش‌های اپوکسی پارکینگ حداکثر ۳ میلی‌متر ضخامت دارند. این موضوع باعث می‌شود در هر متر مربع، بار مرده بسیار کمی به ساختمان تحمیل شود.

Copyright ©2021 Caendra, Inc.

Contact Us

Thoughts, suggestions, issues? Send us an email, and we'll get back to you.

Sending

Sign in with Caendra

Forgot password?Sign up

Forgot your details?