edulife

  • edulife posted an update 1 month, 2 weeks ago

    Edulife hình thành và phát triển từ năm 2016 với nền tảng đưa phương thức học trực tuyến thông qua phần mềm Zoom vào quá trình luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc tại Việt Nam, khung tiếng Anh Châu và các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như Toeic, Toefl…. Tính đến nay thì Edulife đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Năm 202…[Read more]

Copyright ©2021 Caendra, Inc.

Contact Us

Thoughts, suggestions, issues? Send us an email, and we'll get back to you.

Sending

Sign in with Caendra

Forgot password?Sign up

Forgot your details?